logo

Antwerpseweg 197
2340 Vlimmeren

info@ctw-Balans.be


Luc Bosmans

 • master in de klinische psychologie

Doelgroep : adolescenten en volwassenen

 • coaching
 • individuele psychologische begeleiding

Problematieken : 

 • emotionele problemen (angsten, stress, depressie,  ...)
 • emotionele verwerking en problemen n.a.v. ernstige ziekte (kanker, ongeval, ...)
 • werkgerelateerde problemen (burn-out, stress, ...)
 • relatie, familiale of persoonlijke problemen
 • verlies en rouw
 • laag zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoel en faalangst
 • verslaving
 • ....
 •                          

  E-mail : luc.bosmans@ctw-balans.be 

  Telefoonnummer : 0468/008 222   

  Meer info :       http://bosmans-consulting.be/

  Wie ben ik ?

  Vanaf begin oktober 2018 tot eind mei 2019 mocht ik stage doen in het AZ Turnhout, waar ik als oncologisch psycholoog vooral longkankerpatiënten heb begeleid. Daarnaast maakte ik deel uit van het palliatief support team, waar ongeneeslijk zieke patiënten de doelgroep waren: gesprekken i.v.m. levenseinde, palliatieve sedatie of euthanasie waren regelmatig aan de orde. De trajecten met ernstig zieke patiënten waren uiteraard steeds gerelateerd aan het ziek zijn, maar daarnaast kwamen angst, relatie of andere problemen uitgebreid aan bod: het merendeel van de trajecten werd doorlopen met de partner en/of andere familieleden. Tenslotte heb ik ook “liaison”-patiënten mee opgevolgd: dit zijn patiënten van eender welke afdeling in het ziekenhuis die psychologische bijstand vragen, al dan niet op advies van een arts.

  Deelname aan multidisciplinaire patiëntenbesprekingen, waarbij het beroepsgeheim als psycholoog niet geschonden wordt, hebben me nog meer overtuigd van de noodzaak om samen te werken tussen de verschillende disciplines: hierdoor is een betere afstemming op de noden of verwachtingen van de patiënt of cliënt mogelijk. Werken in een multidisciplinaire groepspraktijk, waar dergelijk overleg mogelijk is, is voor mij daarom de enige juiste keuze. 

  Lid van beroepsverenigingen:

  • Psychologencommissie

  • VVKP  (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen) en BFP (Belgische Federatie van Psychologen)

  • Regionale psykring Taxandria