logo

Antwerpseweg 197
2340 Vlimmeren

info@ctw-Balans.be


Kim Van Den Heuvel

 • Master Klinische Orthopedagogie

 • Postgraduaat Cliëntgerichte spelcounseling

 • Gezincentraal (Contextueel, Systemisch gezinsbegeleidingsprogramma).

 • Duplomethodiek

 • Oplossingsgericht werken

 • Licentiehouder Schatgraver Expeditie

 • Integratief wandeltherapeut

 • Integratieve Kinder-en jongerencoach

 • Kinderyogatherapeut

Doelgroep : 

 • kinderen en jongeren
 • gezin /ouderbegeleiding

Specifiek aanbod : ONLINE SESSIES en WANDELTHERAPIE MOGELIJK

Speltherapie/creatieve therapie: Ik geloof in de kracht van het spel en het verbeeldend werken, zowel met kinderen als met jongeren én hun ouders. Spel en/of tekeningen kunnen vaak meer ‘vertellen’ dan wat woorden kunnen omvatten. Spel is de natuurlijke taal van kinderen. Speltherapie sluit rechtstreeks aan bij de belevingswereld van kinderen. In spel uiten kinderen immers hoe zij hun wereld zien, hoe zij hun leven ervaren en wat hen daarin bezighoudt. Hierdoor kunnen we zicht krijgen op wat binnenin het kind leeft, op welke moeilijkheden het kind mogelijks ervaart, op welke problematieken er eventueel spelen en op wat zorg of verwerking nodig

Schatgraven: Vanaf nu kun je bij mij ook terecht voor de schatgravers methodiek - dit wordt nu onwille van de Corona maatregelen ook online aangeboden. Meer info vind je hier.

Griefelen: Griefelen is het proces om van spanning te komen tot ontspanning. Van een ontregeling naar een (hernieuwd) evenwicht. Het Griefelprogromma ondersteunt kinderen hierbij. Het programma biedt handvatten om het vermogen tot zelfregulatie op alle gebieden te ondersteunen, denk aan gedrag, emotie en hechting. Jonge kinderen (2,5 – 7 jaar)  kunnen op deze manier leren om de stress van alledag beter aan te kunnen. Voor meer info, contacteer mij persoonlijk.

Problematieken : 

Kinderen en jongeren:

 • Hoogsensitiviteit en overprikkeling

 • moeilijkheden na scheiding ouders

 • verlies en rouw

 • pestproblematieken

 • faalangst

 • perfectionisme

 • een vol hoofd

 • slaapproblemen en nachtmerries

 • moeilijkheden op school, thuis, ...

 • ASS

 • ADHD

 • ontwikkelings- en leerproblemen

 • hechtingsproblemen

 • trauma

 • psycho-educatie

 • leren omgaan met veranderingen

 • leren omgaan met moeilijke emoties

 • werken aan social vaardigheden

 • werken aan positief zelfbeeld, krachten en talenten

Gezin :

 • opvoedingsondersteuning

 • begeleiding bij veranderingen

 • begeleiding bij conflicten

 • herstel van evenwicht binnen het (nieuwe) gezin

 • psycho-educatie

 •                          

  E-mail : kim.vandenheuvel83@gmail.com

  Telefoonnummer : 0478/24 99 54         

  Wie ben ik ?

  Sinds 2006 ben ik afgestudeerd Master Klinisch Orthopedagoog. Na mijn opleiding ben ik gestart binnen de bijzondere jeugdzorg, in CKG Koraal. Ik heb een aantal jaren praktijkervaring opgedaan in het werken in de leefgroep met kinderen tussen O en 12 jaar. Daarna ben ik er aan de slag gegaan als gezinsbegeleidster en heb ik ervaring opgedaan in het begeleiden en ondersteunen van gezinnen en kinderen met allerhande opvoedingsproblematieken. Binnen dezelfde CKG context heb ik nog een aantal jaren opvoeders gecoacht in hun begeleidingswerk met kinderen met hechtingsproblematieken. Na mijn opleiding spelcounseling in 2013 heb ik een spelcounselingsprogramma uitgewerkt voor deze sector en heb een aantal jaren binnen het CKG, spelcounseling aangeboden.

  Tenslotte heb ik een aantal jaren gewerkt als orthopedagoog binnen het buitengewoon onderwijs met jongeren tussen 13 en 21 jaar met ontwikkelingsproblematieken (verstandelijke beperking, ADHD, ASS, …) en jongeren met hechtings-en emotionele problematieken.

  Vanaf oktober 2019 start ik  als zelfstandige klinisch orthopedagoog en kinder- en jongerencoach bij Centrum voor therapie en Welzijn Balans te Vlimmeren. Ik bied psychologische begeleiding aan kinderen en jongeren én hun gezinscontext. Zowel individuele gesprekken als gezinsgesprekken zijn mogelijk.

  Ik heb mij als ervaringsdeskundige verdiept in het thema hoogsensitiviteit en overprikkeling bij kinderen en jongeren, waardoor ik gepaste ondersteuning/begeleiding kan bieden aan kinderen en ouders met hulpvragen hierrond.

  U kan bij mij ook terecht voor thema’s als zelfbeeld, emotionele moeilijkheden, gedragsmoeilijkheden, opvoedingsvragen, faalangst, hechtingsmoeilijkheden, rouw en trauma, ontwikkelingsproblemen zoals ADHD, ASS, … . Ook psycho-educatie rond verschillende thema’s (autisme, ADHD, hoogsensitiviteit, …) is steeds mogelijk.

  Ik werk steeds op maat van het kind, de jongere en het gezin. Samen gaan we op zoek naar de meest gepaste manier van werken voor het kind of de jongere en zijn gezin. Dit kan via spel, visuele werkvormen, creatieve technieken, duplo methodieken, zandspeltherapie, verhalen, relaxatie, gesprekken, …. De nadruk ligt op het versterken van de krachten en de talenten van het kind, jongere en/of het gezin. Ik ga zeer positief, praktisch en oplossingsgericht aan de slag. Het verhaal van het kind, jongere en/of gezin staat altijd centraal.

  Lid van beroepsverenigingen:

  -       VVO (Vlaamse vereniging voor Klinisch Orthopedagogen)

  -       VVS (Vlaamse vereniging voor Speltherapeuten)