logo

Antwerpseweg 197
2340 Vlimmeren

info@ctw-Balans.be

Linda Gubbels

  • Bachelor in de logopedie
  • Bachelor in de audiologie
  • Schrijftolk
  • Audicien

Doelgroep : kinderen en volwassenen

Problematieken :

- Dyslexie
- Dyscalculie
- Dysorthografie
- Spraak- en taalstoornissen
- Articulatie
- Afwijkend mondgedrag
- Neurogene spraak- en taalstoornissen

Contact :  Linda.gubbels@telenet.be                     0474/44 50 41  

Wie ben ik?

Tijdens mijn opleiding logopedie die ik startte in 1990, werd me al snel duidelijk dat in het uitgebreide werkveld van de logopedie, mijn interesse vooral uitging naar gehoorproblematiek. Ik doorliep stages in het onderwijs en het UZA, bij kinderen en volwassenen. Na mijn opleiding logopedie, startte ik met de opleiding audiologie, die zich meer toespitst op alles wat met gehoor te maken heeft. Ik volgde een korte opleiding als gebarentolk.

Mijn loopbaan startte in de logopedie, in combinatie met de audiologie. Na enkele jaren ging ik aan de slag als GON begeleidster en schrijftolk in het secundair onderwijs Type 7 (doven en slechthorenden). Omdat de combinatie werk-gezin niet altijd evident is heb ik uiteindelijk de beslissing genomen me voltijds als zelfstandige logopediste te vestigen in mijn eigen praktijk.

Ondertussen ben ik opnieuw deeltijds tewerkgesteld als audiologe en sluit ik me (vanaf augustus 2020) graag aan bij het ctw Balans team.

Logopedie staat beschreven als “de behandeling van communicatiestoornissen”, maar gaat veel verder. Wanneer communicatie niet meer als vanzelfsprekend verloopt heeft dit een zeer ingrijpende invloed op ons als mens en individu. Communicatie zorgt voor welzijn als individueel persoon en in contacten met anderen. Een manier om contacten te leggen met anderen, gevoelens te uiten …

Dit maakt logopedie zo boeiend en zo uitgebreid en noodzakelijk op maat van ieder mens aangepast. Op een creatieve manier trachten we de gepaste aanpak te ontwikkelen die bij jou als persoon past .

Beroepsvereniging

VVL (Vlaamse Vereniging voor Logopedisten)