logo

Antwerpseweg 197
2340 Vlimmeren

info@ctw-Balans.be


dr. Evi Egger

 • Diploma Huisarts (2005) - Masterproef Depressie bij kinderen

 • Master na master Jeugdgezondheidszorg (2019) - Masterproef Executieve functies verbeteren bij kinderen.

 • Bijkomende meerdaagse vormingen: motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht coachen, geweldloze communicatie, signs of safety, psychofarmaca bij kinderen en jongeren

 • Doelgroep :

  kinderen, jongeren en ouders

  coaching

  individuele psychologische begeleiding op maat

  Problematieken : 

  - opvoedingsvragen

  - vragen in verband reeds met gestelde diagnoses (vb. ASS, ADHD)

  - emotionele problemen bij kinderen of adolescenten (angsten, stress, depressie, ...)

  - problemen binnen het gezin

  - coaching voor adolescenten in verband met levensstijl (voeding, beweging, middelengebruik)

  - medicatie-opvolging

E-mail : evi_eggers@hotmail.com                                     Telefoonnummer : 0499 50 50 55   

Wie ben ik ?

Na mijn opleiding geneeskunde werkte ik afwisselend als huisarts en bij Artsen zonder Grenzen. In 2008 deed ik een jaar ervaring op in de verslavingszorg en bleef binnen dezelfde organisatie werken in de ambulante en residentiële kinder- en jeugdpsychiatrie. Ik deed een overstap naar het CLB in 2013, waar ik de laatste 3 schooljaren individueel werkte met kinderen en jongeren met specifieke schoolse noden.

Vanaf oktober 2021 neem ik de stap naar zelfstandige activiteit binnen CTW De Balans. Ik combineer dit met consultaties bij Kind en Gezin.

Mijn brede beroepservaring in combinatie met privé-ervaring als mama van 2 kinderen zet ik graag in om goed aan te sluiten bij cliënten. Ik probeer versterkend vanuit een oplossingsgerichte visie te werken. Waar nodig zal ik in overleg gaan met andere betrokken instanties of artsen. Ik hoop een meerwaarde te bieden in het leven van elke client door naar de persoon in zijn geheel te kijken en evidence-based te werken in combinatie met de kracht van echt contact.

Lid van beroepsverenigingen:

·         Orde der artsen

·         VWVJ (Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg)